Jubilea 2020

hulde aan jubilaris25 en/of 40 jaar lid van TCR 2020

Wil Simons en Ton Hesemans zijn dit jaar 25 jaar lid van TCR