Dinsdagavondcompetitie

Recreatiecompetitie bouncing_tennisDinsdagavond

Inschrijven via het digitale inschrijfformulier 'Dinsdag- en/of donderdagavondcompetitie' op deze website

 

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE  22 september

2020

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00-20.00

Cees Weerman

Hans Meeuwissen

Louis Kleijn

Ad Willemen

Marc Damen

Ruud Kleijweg

Corne Lambregts

Ben vd Avoird

20.00-21.00

Annie Mulder

Piet Smits

Jeske van Renswouw

Harrie Broeders

Tanya Vermetten

Krista Huijbregts

Lonneke Muijlwijk

Corine vd Voort

21.00-22.00

Daniella van Ginneken

Nadia vd Avoird

Jeske van Renswouw

Ilja vd Avoird

Jan vd Bleek

John Hosemans

Piet van Dongen

Henry Govaerts

22.00-23.00

Len van Daal

Alex van Dommelen

Lisette Schennink

Patrick Weerman

2x spelen Jeske van Renswouw,  reserve :

Wij verzoeken iedereen om bij verhindering zelf voor vervanging ( op sterkte ) te zorgen!

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE  29 september 2020

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00-20.00

Ans de Grauw

Henry Govaerts

Lisette Schennink

Louis Kleijn

Cees Weerman

Annie Mulder

Ad Willemen

Corine vd Voort

20.00-21.00

Ruud Kleijweg

Nadia vd Avoird

Piet Smits

Lonneke Muijlwijk

Harrie Broeders

John Hosemans

Corne Lambregts

Hans Meeuwissen

21.00-22.00

Jeske van Renswouw

Alex van Dommelen

Ilja vd Avoird

Ben vd Avoird

Krista Huijbregts

Jan vd Bleek

Piet van Dongen

Len van Daal

22.00-23.00

Daniella van Ginneken

Tanya Vermetten

Patrick Weerman

Marc Damen

2x spelen , reserve :

 

VERHINDERINGEN ALTIJD VOOR DE 15 E VAN DE MAAND DOORGEVEN SVP !!!!!!!!!!!!!

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE  6 oktober 2020

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00-20.00

Jan vd Bleek

Henry Govaerts

Hans Meeuwissen

Louis Kleijn

Cees Weerman

John Hosemans

Piet van Dongen

Lisette Schennink

20.00-21.00

Patrick Weerman

Alex van Dommelen

Ruud Kleiweg

Ben vd Avoird

Daniella v Ginneken

Lonneke Muijlwijk

Jeske v Renswouw

Carina Grijspaardt

21.00-22.00

Tanya Vermetten

Corine vd Voort

Nadia vd Avoird

Len van Daal

Piet Smits

Mark Damen

Harrie Broeders

Wim Melis

22.00-23.00

2x spelen: reserve: Annie Mulder, Nienke, Dennis

 

 

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE  13 oktober 2020

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00-20.00

Kim Beerens

Ruud Kleiweg

Nadia vd Avoird

Piet Smits

Krista Huijbregts

Cees Weerman

Lonneke Muijlwijk

Jan vd Bleek

20.00-21.00

Henry Govaerts

Corine vd Voort

John Hosemans

Ans de Grauw

Len van Daal

Ben vd Avoird

Jeske v Renswouw

Wim Melis

21.00-22.00

Mark Damen

Daniella van Ginneken

Harrie Broeders

Tanya Vermetten

Patrick Weerman

Lisette Schennink

Carina Grijspaardt

Louis Kleijn

22.00-23.00

Alex van Dommelen

Hans Meeuwissen

Piet van Dongen

Patrick Weerman

2x spelen: Patrick Weerman, reserve: Annie Mulder, Nienke , Dennis

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE  20 oktober 2020

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00-20.00

Alex van Dommelen

Ben vd Avoird

Ruud Kleiweg

Piet Smits

Henry Govaerts

Mark Damen

Harrie Broeders

Wim Melis

20.00-21.00

Tanya Vermetten

Kim Beerens

Krista Huijbregts

Carina Grijspaardt

Cees Weerman

Hans Meeuwissen

Patrick Weerman

John Hosemans

21.00-22.00

Daniella v Ginneken

Lisette Schennink

Lonneke Muijlwijk

Nadia vd Avoird

Jan vd Bleek

Hans Meeuwissen

Louis Kleijn

Piet van Dongen

22.00-23.00

Len van Daal

Nadia vd Avoird

Jeske v Renswouw

Corine vd Voort

2x spelen Hans, Nadia, reserve : Annie Mulder, Nienke, Dennis

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE  27 oktober 2020

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00-20.00

Jeske v Renswouw

Ben vd Avoird

Carina Grijspaardt

Cees Weerman

Hans Meeuwissen

Corine vd Voort

Ans de Graauw

John Hosemans

20.00-21.00

Nadia vd Avoird

Harrie Broeders

Patrick Weerman

Krista Huijbregts

Lisette Schennink

Alex van Dommelen

Piet van Dongen

Tanya Vermetten

21.00-22.00

Mark Damen

Louis Kleijn

Wim Melis

Jan vd Bleek

Len van Daal

Piet van Dongen

Henry Govaerts

Krista Huijbregts

22.00-23.00

Lonneke Muijlwijk

Piet Smits

Ruud Kleiweg

Daniella v Ginneken

2x spelen Piet van Dongen, Krista,  reserve : Annie Mulder, Nienke, Dennis

 

 

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE 12 februari 2019

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00 - 20.00

Len van Daal

Dennis van Abeelen

Nienke van Abeelen

Cees Weerman

Henry Govaerts

Louis Klein

Govert van Steenhoven

John Hosemans

20.00 - 21.00

Corine van de Voort

Ruud Kleiweg

Jeske van Renswouw

Patrick Weerman

Martin Meulesteen

Jan van den Bleek

Jan Overdevest

Piet van Dongen

21.00 - 22.00

Lianne Terwisga

Hans Meeuwissen

Nadia v/d Avoird

Harry Broeders

Ben v/d Avoird

Alex van Dommelen

Piet Smits

Mike Biemans

22.00 – 23.00

2x spelen: nvt, reserve: Danielle van Ginneken

 

 

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE 19 februari 2019

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00 - 20.00

Henry Govaerts

Piet Smits

Cees Weerman

Patrick Weerman

Jan Overdevest

Govert van Steenhoven

Martin Meulesteen

John Hosemans

20.00 - 21.00

Len van Daal

Piet van Dongen

Vera Kuijsters

Louis Kleijn

Corine van de Voort

Lianne Terwisga

Nienke van Abeelen

Nadia v/d Avoird

21.00 - 22.00

Vera Kuijsters

Danielle van Ginneken

Jeske van Renswouw

Tanya Vermetten

Hans Meeuwissen

Jan van den Bleek

Mike Biemans

Dennis van Abeelen

22.00 – 23.00

Harrie Broeders

Ben v/d Avoird

Alex van Dommelen

Ruud Kleiweg

2x spelen: Vera Kuijsters , reserve nvt

 

TCR – DINSDAGAVONDCOMPETITIE 26 februari 2019

Tijd

BAAN 1

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 2

19.00 - 20.00

Govert van Steenhoven

Martin Meulesteen

Jan Overdevest

Piet van Dongen

Louis Kleijn

Jan van den Bleek

Henry Govaerts

John Hosemans

20.00 - 21.00

John Hosemans

Cees Weerman

Hans Meeuwissen

Dennis van Abeelen

Nadia v/d Avoird

Jeske van Renswouw

Lianne Terwisga

Len van Daal

21.00 - 22.00

Ruud Kleiweg

Piet Smits

Danielle van Ginneken

Ben v/d Avoird

Harrie Broeders

Alex van Dommelen

Patrick Weerman

Mike Biemans

22.00 – 23.00

2x spelen: John Hosemans , reserve