Afmeldingsformulier TCR

Opzegging van het lidmaatschap dient via onderstaand webformulier te gebeuren.
Opzeggingen voor het volgend seizoen, dienen uiterlijk voor 1 december ingediend te zijn.
Een lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden.

Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

- -

Geslacht:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:

Email:

Reden afmelding: